Shkolla e Mesme Jo-publike

“Turgut Ozal”

Mësuesi ndihmës:

QEVERIA E NXËNËSVE TË SHKOLLËS 2018-2019

Edmond Bruçaj

ANETARË TË QEVERISË SË NXËNËSVE :