Find Us

  • Rruga “Pavarësia” Autostrada Tiranë-Durrës KM 2, Kashar-Tiranë/Albania
  • +355 4 2486538
  • +355 69 3183041
  • sekretaria1@turgutozal.edu.al