[:en]The debate club in this week’s meeting,debated one of the topics that affects mostly the Albanian youth., what is the right decision. The students were divided into pro and against the topic .They showed their ideas with meaningful arguments, thus creating a constructive debate. This is what the Debate Club wants to create, a new spirit of debate about Albania’s future.

[:al]Klubi i debaitit ne mbledhjen e kësaj jave debatoi për një nga temat që e shqetësojnë më së shumti rininë shqipëtare . Studimi brenda apo jashtë vendit,cili është vendimi i duhur. Nxënësit u ndanë në grupe pro dhe kundra largimit të studentëve shqipëtarë. Ata treguan idetë e tyre te cilat i mbrojtën me argumente domethënëse duke krijuar kështu një debat konstruktiv. Kjo është ajo që Klubi i Debatit dëshiron të krijojë, një frymë të re debati për të ardhmen e Shqipërisë.

[:]